29.10.07

Open letter to the urban planners of this country
flickr photo pagelatest randometi's photo archiveDear ladies and gentlemen urban planners,
Sometimes I wonder if you are aware of the concept most people have of the word 'street'.
A street normally is a road in a city with houses on either side. The street will have a name and the houses will number up from one end to the other - odd on one side, even on the other side.
Streets that cross a street, will have names and numbers of their own.
This system, albeit boring and a bit old fashioned, is a great help for finding an address.
Now if you want to pimp up a neighborhood and build an entanglement of lots of little streets, I can understand. You must get bored designing streets that run parallel to each other, so why not have some fun?
But if you end up assigning just one street name to all the streets in the complete entanglement, with house numbers collocated at random and with inadequate signs pointing people to a few numbers here and there, your attempts to make life sparkling and new fail miserably.
I can assure you that in the area where this picture was taken there are daily sightings of puzzled, panicking, swearing and desparate people trying to locate a specific address.
So, my dear ladies and gentlemen, can you please go back to the good old 'one street, one name' with numbers in the normal order? I know it's boring for you, but we find it convenient, really. Thank you.

Open brief aan de planologen van dit land
Geachte heren planologen (m/v),
Soms vraag ik me af of u überhaupt op de hoogte bent van de inhoud van het begrip 'straat'.
Doorgaans is een straat een weg binnen een bebouwde kom, met huizen aan beide zijden. De straat heeft een naam, en de huizen hebben nummers, die van laag tot hoog lopen met de even nummers aan de ene en de oneven nummers aan de andere zijde.
Zijstraten hebben zelf ook weer namen en huisnummers.
Dit systeem is niet zeer boeiend en enigszins ouderwets, maar het is not altijd een beproefd middel om een adres makkelijk te kunnen vinden.
Als u er nu genoegen in schept om een wijk op te pimpen door een kluwen van kleine straatjes te ontwerpen, heb ik daar begrip voor. Het moet u gaan vervelen om altijd maar keurig parallel verlopende straatjes te tekenen, waarom zou dat niet wat speelser kunnen?
Maar als u uiteindelijk slechts één straatnaam toekent aan alle straatjes van zo'n grote kluwen, met huisnummers die willekeurig toebedeeld worden en met nauwelijks toereikende bordjes waarop hier en daar een paar nummers en pijltjes staan, dan mislukken uw pogingen om het leven fris en sprankelend te maken helaas jammerlijk.
Ik kan u verzekeren dat in de wijk waar deze foto genomen is, dagelijks verwonderde, verwarde, paniekerige, tierende en wanhopige mensen te zien zijn die naar een specifiek adres op zoek zijn.
Dus, geachte heren m/v, kunt u alstublieft terugkeren naar het beproefde 'één straat, één naam' met nummers op de normale volgorde? Ik weet dat u het saai vindt, maar wij vinden het handig.
Dank u.