4.9.07

having a drink on Mam Tor
flickr photo pagelatest randometi's photo archiveMadelief having a drink on the top of a windy hill called Mam Tor.
Madelief drinkt een slokje op de top van een winderige heuvel genaamd Mam Tor.

click here for the complete set - klik hier voor de hele set
The whole series of 174 pictures - Esther's and mine - is in a special set outside our normal photostreams.
De hele serie van 174 foto's - van Esther en mij - staat in een speciale set buiten onze gewone photostream.