4.5.07

Captain Karel
flickr photo pagelatest randometi's photo archiveCaptain Karel exploring unknown regions of outer space.
Actually, it's a bed sheet to keep him in the shade

Captain Karel verkent onbekende hoeken van het universum.
Eigenlijk is het een laken om hem uit de zon te houden