17.5.07

10 months old
flickr photo pagelatest randometi's photo archiveLast saturday, Madelief and Karel had their tenth monthly birthday.

The grand tour around Germany was a big success. We all loved it. We stayed at a farm guesthouse, visited a spa, stayed at friends' places and we did a lot of playing, eating and siteseeing.

On the first day in Germany Karel suddenly sat up by himself, so this is the first of the monthly portraits where they're both sitting up.


Afgelopen zaterdag vierden Madelief en Karel hun tiende vermaanddag.

De grote rondreis door Duitsland was een doorslaand succes. We hebben geslapen in een pension op een boerderij, zijn in een kuuroord geweest, hebben bij vrienden gelogeerd en we heben heel veel gespeeld, gegeten en gesiteseed

Op de eerste dag in Duitsland ging Karel ineens uit zichzelf zitten, dus dit is het eeste maandelijkse portret waarop ze allebei rechtop zitten.