4.4.07

Up!
flickr photo pagelatest randometi's photo archiveHe loves to fly
Hij houdt van vliegen


In order to take this, I put the camera on my chest, then held Karel with two hands and asked Esther to hit the shutter button a few times. So technically she took the picture...

Om deze te nemen, heb ik het toestel op m'n borst gelegd en toen Kareltje met twee handen omhooggehouden en Esther gevraagd om een paar keer af te drukken. Dus in feite heeft zij de foto genomen...