21.3.07

duif
flickr photo pagelatest randometi's photo archiveVan donderdag tot zondag zit ik in Duitsland omdat ik als vrijwilliger tolk ben bij de tweejaarlijkste conferentie van 11q, een patiëntenvereniging voor ouders met een kind met een chromosoomafwijking.
Tot volgende week!

From Thursday through Sunday I'll be in Germany because I volunteer as a translator at the biannual conference of 11q, a patients' association for parents who have a child with a chromosome disorder.
See you all next week!