6.2.07

fan club last month #3
flickr photo pagelatest randometi's photo archiveboth images full size

There's a photoshoot with the kids' fan club in front of our houselast month I had not processed yet.
This is before we converted the buggy... when they were little.
I love the difference between these two girls' attitudes here.

Er waren nog foto's van een sessie met de fanclub van de tweeling bij ons op straat die ik nog niet verwerkt had.
Dit is voordat de kinderwagen buggy werd... toen waren ze nog klein.
Het verschil in karakter tussen deze twee meisjes is hier overduidelijk.