12.12.06

vijfde vermaanddag
flickr photo pagelatest randometi's photo archiveVijf maanden oud vandaag!
Foto dit keer door Esther genomen - en voor de goeie opletter: nu ligt Karel eens rechts...

Today is their fifth monthly birthday!
Picture taken by Esther, this time - and maybe you noticed that this time Karel is on the right...


Vorige vermaandddagen / previous monthly birthdays:

maandig

tweede vermaanddag

derde vermaanddag

vierde vermaanddag