1.9.06

one year ago. one very long year ago.
flickr photo pagelatest randometi's photo archiveSeptember 2005 is only a one year ago. In that month we went on our last summer vacation as a couple - to Saint-Véran and Montdauphin in France. Our last trip with just the two of us, really (we went to Italy in december but we were four then, technically).

September 2005. We were on the waiting list, but we didn't know when would be our turn and we didn't want to think of what would be next if it turned out to be yet another failure. Nor did we dare to think of possible success.

So we had no clue that Esther would soon be pregnant with twins and that one year later we would be the proud parents of two perfectly healthy and extremely beautiful children and that we would look back at this trip as a very blurry past - as another era.

For the occasion, I brushed up an unreleased picture from the fortress of Montdauphin. This is a fake HDR - I merged five version of the same original .jpg.
I did some more level mapping and went a bit overboard with unsharp mask, too.


een jaar geleden. een heel lang jaar geleden.
September 2005 is niet meer dan één jaar geleden. In die maand zijn we voor het laatst met z'n tweeën op zomervakantie geweest - naar Saint-Véran en Montdauphin in Frankrijk. Voor het laatst met z'n tweeën op reis, want in december in Italië waren we in feite al met z'n vieren.

September 2005. We stonden op de wachtlijst, maar we wisten niet wanneer we aan de beurt zouden zijn en we wilden er nog helemaal niet aan denken wat we zouden doen als de behandeling weer op een mislukking zou uitdraaien. Ook durfden we nog niet te denken aan een mogelijk slagen van de behandeling.

We hadden dus nog geen idee dat Esther snel zwanger zou zijn van een tweeling en dat we een jaar later de trotse ouders zouden zijn van twee kerngezonde en ontzettend mooie kinderen en dat die vakantie in Frankrijk een ver verleden zou zijn geworden - een ander tijdperk.

Ik heb voor de gelegengheid een nog niet gepubliceerde foto van het fort Montdauphin opgepoetst. Het is een nep-HDR, samengesteld uit vijf versies van dezelfde oorspronkelijke jpeg.
Ik heb ook met de levels zitten spelen en de unsharp mask nogal wat overdreven.