29.8.06

girl with balloons
flickr photo pagelatest randometi's photo archiveOne of the children that contributed to my Handcastle project last weekend. I made two new pages:
page 1 | page 2

Since more is always better, contributions for the project are still most welcome, of course.


Een van de kinderen die afgelopen weekend aan mijn Handkasteel-project heeft bijgedragen. Ik heb twee nieuwe pagina's gemaakt:
pagina 1 | pagina 2

Omdat meer nou eenmaal altijd beter is, zijn bijdragen voor het project uiteraard nog steeds welkom.