13.8.06

daddy taking pictures
flickr photo pagelatest randometi's photo archivefor an aerial view I have to climb on the bed
thanks to the kids I am getting some exercise

papa maakt foto's
voor een foto van boven moet ik op het bed klimmen
dankzij de kinderen krijg ik nog eens wat beweging