28.7.06

third generation mouses
flickr photo pagelatest randometi's photo archiveEsther, about 10 hours after giving birth, with the two Mouses that my mother made.
My mother made her first stuffed Micky Mouse for herself when she was ten. She still has that one, too. Then she made Mouses for me and my sister, and now she made two for her grandkids, so they really are third generation Mouses.

Esther, een uurtje of tien na de bevalling, met de twee Mousen die mijn moeder heeft gemaakt.
MIjn moeder heeft haar eerste Micky Mouse gebreid voor zichzelf, toen ze tien jaar oud was. Daarna heeft ze Mousen voor mij en mijn zus gemaakt, en nu heeft ze er twee voor haar kleinkinderen gebreid. Het zijn dus echt derdegeneratiemousen.