2.6.06

not a joke
flickr photo pagelatest randometi's photo archiveIf people told me that this was an actual fish, I would not believe them of course. But I swear I took this picture in the aquarium of Bergen aan Zee... so either it's for real, or the aquarium hired Jim Henson to make a Sesame Street Fish.

Als ze mij zouden vertellen dat dit een echt bestaande vis is, zou ik er natuurlijk geen snars van geloven. Maar ik heb deze foto toch echt genomen in het aquarium van Bergen aan Zee! Dus of deze vis bestaat toch, of het aquarium heeft Jim Henson ingehuurd om een sesamstraatvis te maken...

Wouter's photo