14.6.06
flickr photo pagelatest randometi's photo archivebellenblaasbellen met het torentje van het Louis Hartlooper Complex
soap bubbles with the little tower of Louis Hartlooper Complex movie theater