8.6.06

cat's eye
flickr photo pagelatest randometi's photo archiveSimo's eye / Charlie's eye
Simo's oog / Charlies oog

Simo was one of my sister's cats but he was severely abused by one of his co-cats. With pain in her heart my sister gave Simo to my in-laws, where he's a happy cat again. They dubbed him Charlie, but he still responds to his old name better...

Simo was een van de katten van mijn zus maar hij werd ernstig mishandeld door een van z'n collega-katten. Met pijn in haar hart heeft mijn zus Simo afgestaan aan mijn schoonouders, waar hij weer een heppie ket is geworden. Ze hebben hem omgedoopt naar Charlie, maar hij luistert nog altijd beter naar zijn oude naam.