16.3.06

molen
flickr photo pagelatest randometi's photo archivewindmolen aan de Enkele Wiericke in Oukoop, nabij Hekendorp
windmill along Enkele Wiericke Canal in Oukoop, near Hekendorp, Holland