7.10.05

marmots


«««previous««« flickr»»»next»»»Saint Véran #18
after a long summer of frolicking in the fields, the marmots are now almost ready to hibernate
na een lange zomer van gedartel in de velden, zijn de marmotten nu bijna aan hun winterslaap toe