16.10.05

Brabo


«««previous««« flickr»»»next»»»Antwerpen Meetup #1
After Brabo chopped off the giant's hand, he threw it in the river, right at the spot where now rises the city of Antwerp.
Ant-werpen = Hand - werpen = throwing the hand; clearly a legend based on folk etymology

Antwerpen Meetup #1
Toen Brabo de hand van de reus had afgehakt, wierp hij de hand in de rivier, op de plek waar nu de stad Antwerpen ligt.
Ant-werpen = Hand - werpen = throwing the hand; de legende is een duidelijk geval van volksetymologie