2.9.05

windows of Erised


«««previous««« flickr»»»next»»»in the windows of my house in the center of Utrecht, we see the reflection of... what?
hmm, time to go I'd say...

update on comment system: since Reblogger seems to have died, i installed Blogger Comments. I re-did the design so it works easier now.

in de ramen van mijn huis in hartje Utrecht zien we de weerspiegeling van... waarvan? hmm, tijd om te gaan geloof ik...

update over het commentaarsysteem: omdat Reblogger overleden schijnt te zijn, heb ik Blogger Comments geïnstalleerd. Ik heb het ontwerp zo aangepast dat het makkelijker te gebruiken is.