31.7.05

slug
in an effort to be more original, i decided to take a close up shot of a slug, lit by a streetlight
in een poging om wat origineler te zijn besloot ik om een door een straatlantaarn verlichte slak van dichtbij te fotograferen