7.6.05

15 - 15bis


dit moet Utrecht zijn: een huis met 2 deuren. nummer 15 is beneden en nummer 15bis is boven.
this must be Utrecht: a house with 2 doors, number 15 is downstairs and number 15bis is upstairs.